Sikkerhedsdatablad

Et sikkerhedsdatablad indeholder information om eventuelle sundheds- og miljømæssige risici samt andre egenskaber for visse kemiske produkter og præparater.

Vi leverer løbende sikkerhedsdatablade sammen med bestillinger til alle, der handler på vegne af en virksomhed eller en offentlig institution, og som kan antages at skulle bruge produktet i professionelt øjemed. Som forbruger kan du selv downloade de ønskede dokumenter her.

Der skal forefindes sikkerhedsdatablad for produkter med noget af følgende indhold:

• Stoffer og blandinger der klassificeres som farlige (f.eks. brandfarlige, oxiderende, eksplosive, sundhedsfarlige eller miljøskadelige).

  • Blandinger der ikke klassificeres som farlige men som indeholder mindst 1% (0,2% for gasformige blandinger) af et stof, der er sundheds- eller miljøskadeligt.
  • Blandinger der ikke klassificeres som farlige men som indeholder mindst ét stof, der har en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen (en såkaldt erhvervsmæssig eksponeringsgrænse).

• I visse tilfælde er et sikkerhedsdatablad ligeledes påkrævet for f.eks. stoffer der er persistente, bioakkumulerende, giftige (PBT-stoffer) og for blandinger, der ikke er klassificeret som farlige, men som indeholder lave niveauer af allergener.

På mst.dk kan du altid finde mere information om for hvilke produkter der skal forefindes sikkerhedsdatablade, ligesom du kan få svar på andre spørgsmål om miljømæssige påvirkninger.


Trustpilot