Historia

Slöjd-Detaljer startades 1960 av Dan och Margit Medin. Den huvudsakliga inriktningen då var att förse skolor med förbrukningsmaterial för träslöjds undervisningen. Det kom vid denna tid nya direktiv från skolöverstyrelsen där man sa att slöjden skulle våra mångsidig, man skulle även använda fler olika material i undervisningen s.s. metaller, emaljering, rotting m.m. Dan som arbetade som slöjdlärare såg ett stort behov av en heltäckande leverantör som kunde förenkla slöjdlärarens inköp.
Sedan 15 år tillbaka ägs Slöjd-Detaljer av Dan och Margits döttrar Monica Medin-Sjöäng och Marianne Medin. Det är dock endast Marianne VD, som är verksam i företaget. Trots att Slöjd-Detaljer växer har man fortsatt driva verksamheten i samma anda och med samma inriktning som föräldrarna.

Slöjd-Detaljer arbetade enbart med försäljning till skolslöjden under många år och än idag är skolor en av Slöjd-Detaljers viktigaste kundgrupper. Trots att kunder, produkter, den geografiska marknaden och katalogen har utvidgats under åren har den grundläggande affärsidén bestått, det är fortfarande kreativiteten och glädjen med att skapa själv som ligger i fokus.

Den första katalogen utkom 1961 och bestod av ett häfte stencilerade blad, dagens katalog trycks årligen på fyra olika språk som distribueras över hela Norden. Vi lagerför drygt 8 000 produkter och marknadsför en mängd namntunga varumärken.

Välkommen in och botanisera i vår välfyllda webbshop och låt dig gärna inspireras av våra idésidor. Vi hoppas vår webbshop uppfyller alla dina behov och förväntningar, om du anser att något inte fungerar på bästa sätt är du välkommen att kontakta oss, vi strävar hela tiden efter att bli bättre på att möta våra kunders krav.

Alla har en medfödd förmåga och ett grundläggande behov av att skapa, vissa behöver bara lite hjälp på vägen.

Lycka till!


Trustpilot