Vores bæredygtighedsfilosofi

Bæredygtighed er et bredt begreb, der rummer et væld af perspektiver. Sløjd-Detaljer har gennem mange år haft fokus på miljøarbejde, og siden 2009 har vi været miljøcertificeret. Vores engagement i miljøtænkning og bæredygtighed er konstant stigende og ændrer sig i takt med at vi løbende hæver ambitionsniveauet og arbejder langsigtet på at udvikle og forbedre vores brand selv.

Vi prioriterer miljøet, og vi ønsker, at vores miljøtænkning skal have en fremtrædende plads i alt, hvad vi foretager os i såvel store som små beslutninger. Vi arbejder ligeledes på at gøre det klart for vores kunder og andre interessenter hvad vores miljøarbejde indebærer. Bæredygtighed indebærer mere end blot miljøarbejde, så nedenfor kan du læse mere om vores tankegang.

Cirkulær økonomi

Vi ønsker at drive Sløjd-Detaljer fremad på en sådan måde, at vi bidrager til at jorden og dens naturressourcer ikke påvirkes negativt. For at opnå dette arbejder vi på at kende den gældende lovgivning grundigt, ligesom vi altid tager hensyn til den fulde livscyklus for de produkter, vi har i vores sortiment. Det omfatter alt fra hvordan de fremstilles til hvilket energiforbrug de kræver og hvordan de transporteres. Vi kigger ligeledes på genbrug af materialer samt brugsfrekvens og holdbarhed. 

I stedet for at fremstille, købe og kassere sørger vi for at alt, hvad der produceres i en cirkulær økonomi, bliver brugt så længe som muligt. Når produkterne engang er brugt op, så skal de så vidt muligt kunne genbruges og genanvendes igen og igen. Hvis et produkt går i stykker hjælper vi gerne med at skaffe reservedele, så vidt det er muligt at få fat sådanne. 

For os betyder en cirkulær økonomi, at man holder styr på knappe ressourcer og handler ved at gøre brug af en ressourcebesparende økonomi. Hos Sløjd-Detaljer kasserer vi sjældent produkter men vælger i stedet at anvende realistiske metoder for i sidste ende at kunne donere det resterende materiale til f.eks. nødlidende børn, der ikke har så meget at gøre godt med. På den måde bliver produkterne altid brugt uden at visse dele kasseres som et led i produktkæden.

Det er nødvendigt med en omstilling til en cirkulær økonomi hvis vi vil redde klimaet og mindske overforbrug af jordens ressourcer. Vi er konstant på udkig efter nye muligheder for at forbedre os selv og vores arbejde.

Indkøbsbeslutninger med socialt ansvar
Vores indkøbere arbejder med fokus på konstante forbedringer. Målet er at løbende opdatere varesortimentet og (når det er muligt) erstatte varer med produkter, der har en mindre miljøbelastning, samt at udfase de varer der ikke lever op til vores krav, og hvor det ikke er muligt at finde en tilstrækkeligt god erstatningsvare. Vi evaluerer løbende vores produktkrav og sætter os ind i den gældende lovgivning på området, ligesom vi arbejder på at øge udbuddet af bæredygtige produkter.

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører, og vi kræver at de produkter vi sælger er fremstillet af personale, der arbejder under gode arbejdsforhold, samt at fremstillingsprocessen og transporten foregår med en så lav miljø- og klimamæssig belastning som muligt. For at blive en af ​​vores leverandører skal man først godkende vores Code of Conduct (dvs. vores retningslinjer for ansvarlighed og god praksis). Vi kontrollerer i det omfang det er muligt for os hvordan vores leverandører lever op til de krav vi stiller gennem audit, der udføres af vores indkøbere.

Det er dog ikke muligt at vælge leverandører udelukkende baseret på et bæredygtighedsperspektiv. Derfor tager vi ligeledes højde for andre vigtige faktorer såsom kvalitet, pålidelighed og pris. Vi forsøger altid at være så ressourceeffektive som muligt i vores valg af leverandører, og vi tilskynder og efterspørger en bæredygtig udvikling i vores kontakt med leverandører og andre interessenter.

Vi tester de fleste af vores produkter før de præsenteres som en del af vores sortiment for at sikre, at de lever op til den funktion og kvalitet vores kunder kan forvente sig. Vores mål er at altid vælge en god kvalitet og den rigtige funktion, samt at løbende erstatte en vare med et bedre alternativ så snart vi får kendskab til en sådan.

 

"Aldrig før har miljø, bæredygtighed og kvalitet

været i større fokus end nu.

Især vores yngre kunder spørger i højere grad ind til

hvor og hvordan vores produkter er fremstillet." 

Håkan Erlingfors, indkøbschef

 

Transporter og emballager
Vi samarbejder med transportører, der har et defineret bæredygtighedsarbejde, og hvor vi ved, at der løbende arbejdes på forbedringer. For vores eget vedkommende arbejder vi konstant på sikre, at vores måde at pakke varer på indebærer, at vi ikke transporterer mere luft end højst nødvendigt men i stedet fylder pakkerne godt op. Vi bruger så vidt muligt emballage, der er fremstillet af 100% genbrugsmaterialer eller 100% genanvendelige materialer.

Med hensyn til emballagematerialer (både den emballage vi selv bruger til at sende varer til vores kunder og den emballage vores produkter sælges i) arbejder vi efter følgende principper:

 • Papiremballage er bedre end plastik. Glas- og metalemballage bør kun anvendes til produkter med særlige egenskaber.
 • Emballagen skal fyldes så meget som muligt.
 • Firkantede pakker fylder mindre og er nemmest at pakke.
 • Vi undgår emballagematerialer, der er sammensat af flere forskellige materialer.
 • Vi undgår emballage, der er svær at tømme for hele indholdet.


Hvorvidt emballagen er af papir, glas, plast eller metal afhænger som regel af hvad den indeholder. Sommetider bidrager emballagematerialet til at give produktet en længere holdbarhed og har dermed en miljømæssig fordel. Det er dog altid at foretrække, at emballagen er lavet af pap. Selvom både glas, metal og plast kan genbruges, så anvendes der mere energi i fremstillingen af disse materialer, og det øger emballagens miljømæssige fodaftryk. For visse produkttyper såsom kemikalier og maling er papemballage dog ikke en mulighed. Det er i høj grad vores leverandører, der vælger emballage, men vi gør altid vores bedste for at påvirke dem og skubbe dem i den rigtige retning.

Vores nuværende miljømål

 1. At reducere antallet af returneringer
 2. At reducere elforbruget

Vores nuværende miljømål afstemmes løbende.

Øvrige mål for miljøet omfatter bl.a. 

 1. At genbruge pap og kontorpapirer
 2. At arbejde for at reducere forsendelser af genbrugsmaterialer og affald
 3. Implementering af E-faktura til alle kommunale og statslige institutioner

 

"Et aktivt bæredygtighedsarbejde er en konstant pågående proces.

Vi kan ikke gøre alt på én gang, og vi arbejder derfor med løbende forbedringer.”

Thomas Hedberg, Bæredygtighedschef

 

Symboler og deres betydning
Der findes en række mærkninger og symboler for de forskellige produkttyper. Alle relevante mærkninger kan findes under selve produktbeskrivelsen for hvert enkelt produkt. Her findes såvel kemiske mærkninger som miljøsymboler og andre relevante symboler. Hvis produktet ikke indeholder symboler kan du altid være sikker på at der ikke findes nogen, der er relevante for på det pågældende produkt.

Sikkerhedsdatablade
Skal forefindes for følgende kemiske produkter:

 • Stoffer og blandinger der klassificeres som farlige (f.eks. brandfarlige, oxiderende, eksplosive, sundhedsfarlige eller miljøskadelige).
 • Blandinger der ikke klassificeres som farlige men som indeholder mindst 1% (0,2% for gasformige blandinger) af et stof, der er sundheds- eller miljøskadeligt.
 • Blandinger der ikke klassificeres som farlige men som indeholder mindst ét stof, der har en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen (en såkaldt erhvervsmæssig eksponeringsgrænse).
 • I visse tilfælde er et sikkerhedsdatablad ligeledes påkrævet for f.eks. stoffer der er persistente, bioakkumulerende, giftige (PBT-stoffer) og for blandinger, der ikke er klassificeret som farlige, men som indeholder lave niveauer af allergener.

Alle sikkerhedsdatablade for de af vores produkter, der kræver det, kan findes her. 

Økonomisk bæredygtighed
Vi sikrer, at vi driver vores virksomhed i en sådan ånd, at såvel kunder som medarbejdere er tilfredse med vores produkter, vores måde at markedsføre os på, vores engagement i sociale spørgsmål og vores engagement i miljø- og klimamæssige spørgsmål. På den måde er Sløjd-Detaljer en økonomisk rentabel virksomhed med en tilfredsstillende vækst og et sikkert og behageligt arbejdsmiljø, der giver os mulighed for at fortsætte vores arbejde mod en bæredygtig fremtid.

Social bæredygtighed
Hos Sløjd-Detaljer tager vi altid udgangspunkt i mennesket for at skabe værdi, både nu og hér og i fremtiden. Et samfund der er socialt bæredygtigt er et lige og ligeværdigt samfund, hvor vi mennesker kan leve et godt liv. Vi bidrager til denne tankegang ved at formidle vores overbevisning om kraften i kreativitet og evnen til at skabe selv, og det gør vi ved at give adgang til produkter, der giver skaberglæde og mulighed for genbrug. Vi arbejder for at alle skal behandles lige og at alle har samme værdi.

Forretningsetiske spørgsmål
Lige så vigtigt det er at passe på miljøet, lige så vigtigt er det at værne om ærlighed, etik og moral og at vise respekt for vores medmennesker. Vi følger de gældende love og det nuværende forretningskodeks fra det svenske Institutet Mot Mutor (IMM). Dette kodeks giver vejledning om forretningsetiske spørgsmål om gaver, belønninger og andre fordele. IMMs kodeks om gaver, belønninger og andre fordele i erhvervslivet kan findes her (svensk tekst).

Miljøansvar
Vi ønsker at drive Sløjd-Detaljer fremad på en sådan måde, at vi bidrager til at planeten og dens naturressourcer ikke bliver negativt påvirket med tiden. For at opnå dette arbejder vi på at sætte os godt ind i den gældende lovgivning, ligesom vi løbende gennemser hele livscyklussen for de produkter vi har i sortimentet. Vi vurderer hvordan produkterne fremstilles, hvilket energiforbrug de kræver, hvordan de transporteres og hvordan kunderne kan skille sig af med dem. Vi arbejder altid med løbende forbedringer.

 

"Vi og vores kunder er stolte over at lave tingene selv,

både for vores egen velvære og for at leve mere bæredygtigt.

Vi sylter og koger saft, bygger og arbejder med træ, klipper og klistrer,

syr og strikker. Vi smider ikke ud, vi genbruger og vi anvender det naturen giver os.

Vi supplerer med nyt, men kun når det er nødvendigt."

Marianne Medin, Adm. direktør

 

Vores mission
Vi ønsker at inspirere folk til at bruge deres kreativitet og finde glæden ved bruge hænderne til at skabe ting. Det gør vi ved at formidle idéer, viden og produkter til attraktive priser.

Vores forretningsidé
Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter og idéer til dine kreative processer til konkurrencedygtige priser via internetsalg og i butik. Takket være vores store viden og mange års erfaring kan vi inspirere og støtte vores kunder i deres kreative skaberproces. Vi arbejder med fokus på konstant fornyelse og har et stort miljømæssigt engagement. Vores kunder findes i alle virksomhedstyper og i alle aldersgrupper. Rent geografisk ligger vores fokus på de nordiske lande, men vi sælger til kunder i hele Europa.

Vi er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015. Bevis på certificeringen finder du her.

 

www.a3cert.com

Spara


Trustpilot