Miljøpolitik

Sløjd-Detaljers virksomhed skal styres af et aktivt miljøengagement og konstante forbedringer. Målet med vores miljøarbejde er, at tage miljøhensyn i alle beslutninger i organisationen og at virksomheden indretter sig på mindst mulig miljøpåvirkning og forebygger forureninger. Vi skal være indsatte i miljølovgivning og sikre at bindende krav følges.

Det er ledelsens og alle medarbejdernes fælles ansvar at denne policy følges.

Vi skal
erstatte eller tilbyde et miljøvenligt alternativ til alle miljøpåvirkende
produkter hvor det er muligt.
Anvende emballage som kan genbruges og som ved fremstillingen har så lidt miljøpåvirkning som mulig.
forbedre anvendelse af materialer og energi samt sørge for at alle restprodukter afleveres til genbrug når det er muligt.
i første omgang anvende os af entreprenører som aktivt satser på miljøet, samt påvirke samtlige leverandører til at anvende emballage som er miljøvenligt og som kan genbruges.
Forberede personalens kompetence i miljøspørgsmål gennem uddannelse.
Arbejde for et arbejdsmiljø som fremmer trivsel, indflydelse, personlig udvikling og sikkerhed indenfor alle områder.

ISO 14001

Siden 2009 er vi certificeret iflg. ISO 14001. Dette indebærer at vi kontinuerligt arbejder med at forbedre alt indenfor firmaet som indebærer miljøpåvirken. Vi arbejder for at påvirke såvel produktudbud og arbejdsrutiner som vores personales og vores kunders kendskab og viden om miljøpåvirken og hvad vi alle kan gøre for at mindske den.
Vi besøges årligt af et eksternt certificeringsfirma som kontrollerer og sikkerstiller at vi følger alle love og forordninger samt at vi arbejder forebyggende med at mindske den skadelige påvirken som vi alle har på den miljø som vi lever og arbejder i.

www.a3cert.com

Spara